batanova.com в процес на изработка...

Намирате се на официалния уеб адрес на д-р Ивелина Батанова

Д-р Батанова е стоматолог (лекар по дентална медицина) в Община Котел.

Кабинета на д-р Батанова се намира на ул. Диавена 13а.

Д-р Батанова работи по договор с НЗОК (Национална здравноосигурителна каса)

За записване на час можете да използвате следния телефон: 045342629.